↑ Return to Epizody

S03E01: The Crystal Empire (1. část)

epizoda_s03e01

Název The Crystal Empire (1. část)
Číslo epizody S03E01
Datum vysílání 10.11.2012
Scénář Meghan McCarthy
Storyboard Tom Sales
Johnny Castuciano
Představené postavy Král Sombra
Písně The Failure Song
The Ballad of the Crystal Empire

 

 

 

 

 

 

 

 

The Crystal Empire (1. část) je první epizoda ze třetí série MLP: FiM. V této epizodě konečně skončí kletba, která způsobila před tisíci lety zmizení Crystal Empire. Princezna Celestia vyšle Twilight Sparkle a její kamarádky pomoci bránit nově probuzené impérium proti králi Sombrovi, zlému jednorožci, který impérium proklel.

 

Shrnutí


 

Zkouška začíná

Na začátku epizody se do trůnního sálu princezny Celestie přiřítí královský strážce, aby ji upozornil, že se „to vrátilo“. Celestia strážím přikáže, aby ihned vyhledali princeznu Cadance a Shining Armora. Také začne psát dopis pro Twilight Sparkle, ve kterém ji vyzve k příjezdu do Canterlotu. Po znělce Twilight prohledává Golden Oak Library. Chce najít svá brka, poznámky, a příručky. Spike se ji snaží uklidnit s tím, že jde jen o zkoušku. Tím Twilight jen naštve a ta se rozhořčeně zeptá: „Jenom o zkoušku?“ Spike si rychle nasadí helmu a „obrní“ se polštáři, pak zdráhavě přitakává. Applejack už začne větu: „Podle mě to zvládá celkem dobře, vzhledem k tomu, že-„, ale Twilight zakřičí a vyzvedne celou knihovnu, aby si vybila zlost.

Vracíme se k Celestii a Luně v trůnním sále, jak se dívají na novou vitráž, zobrazující princeznu Cadance a Shining Armora při záchraně Canterlotu. Celestia přesvědčuje Lunu, že by radši neměla odjíždět do Crystal Empire, protože se ke Cadence a Shining Armorovi brzy připojí Twilight a její přátelé. Luna se strachuje o zánik říše, Celestia ji však ujistí, že „Twilight svůj úkol splní“, což ji přivede o krok blíž k tomu, aby „byla připravena“. V tom už Twilight přichází a nese tašky plné brk, papírů, a knih. Je připravena na písemnou zkoušku. Celestia jemně ujistí Lunu, že jí má věřit a že je má na chvíli nechat o samotě. Celestia Twilight upřímně sdělí, že půjde o trochu jinou zkoušku.

Celestia Twilight sdělí, že se Crystal Empire vrátilo. Twilight si najednou nemůže vzpomenout, o co jde. Princezna následně odvětí, že říši si pamatuje jen malé množství poníků. Poté ze skleněné krabičky u svého trůnu vytáhne světle fialový krystal a pomocí kouzel z něj vytvoří 3D mapu Crystal Empire. O této říši prý ví jen to, že ukrývá mocnou magii. Celestia se také zmíní o králi Sombrovi, jednorožci se srdcem „černým jako noc“, jenž se říše kdysi zmocnil. Nakonec byl Celestií a Lunou svržen, proměněn ve stín a vyhnán na arktický sever. Bohužel však ještě předtím stihl na Crystal Empire uvalit kletbu, kvůli které zmizelo. Se slovy princezny: „Pokud bude říše plná naděje a lásky, pak se naděje a láska rozšíří po celé Equestrii,“ mapa zmizí. V tu ránu Celestia vystřelí na krystal paprsek a celou místnost tak zalije světlo. „Ale pokud bude plná nenávisti a strachu…“ Její roh fialově zazáří, její oči zezelenají (připomínají tak oči krále Sombry) a na krystal vystřelí pro změnu černý paprsek. Za krystalem se utvoří temný stín, z nějž vystoupí vysoké krystaly, obklopující Twilight. Celestia je bez problémů rozbije. Vysvětlí Twilight, že právě ji potřebuje k ochraně říše. Při odchodu z místnosti Twilight za dvojitými dveřmi zahlédne Lunu, která má však vážný výraz. Svěří se Celestii s obavami, že svůj úkol nezvládne. Princezna ji však ujistí o své důvěře v ní a po splnění úlohy jí slíbí další úroveň studií. Poté jí ještě sdělí, že jediným, kdo může pomoci Cadence a Shining Armorovi, je právě ona, Twilight. Posléze se s ní rozloučí a zavře dveře.

Twilight vyjde z hradu a zazpívá písničku o tom, že i když zná různá kouzla, fakta, a číselné údaje, není na svůj úkol připravena. Spolu se svými kamarádkami odcestuje vlakem do Crystal Empire. Jsou přivítáni sněžnou a větrnou pustinou, ale také Shining Armorem, majícím na sobě šálu a brýle, aby se uchránil před sněžnou slepotou. Prý mají být v pozoru, jelikož uvnitř hranic říše číhají různá nebezpečí. Na cestě do cíle jsou přepadeni králem Sombrou v podobě velkých černých mraků, jenž je začne pronásledovat. Zatímco šest poníků utíká, jak nejrychleji dovede, Shining Armor se sám postaví Sombrovi. Sombra se však úspěšně vyhýbá Shiningovým útokům a nakonec se vrhne přímo na něj.

 

Setkání se Shining Armorem a princeznou Cadence

Střih na šest poníků běžících skrz zářivě modrou kouli. Najednou se objeví na travnaté ploše před bránou do Crystal Empire. Za chvíli už se objeví i Shining Armor, ale jeho roh je pokrytý malými černými krystaly. Snaží se je odstranit pomocí magie, krystaly však odolávají. Poníci se zadívají na vzdálené město a Pinkie Pie praví: „Blištivé!“ Poníci pokračují ulicemi města k hradu. Rarity je očividně nadšena zářivými cestami a budovami, ale Rainbow Dash není nijak ohromená. Applejack Rarity připomene, že mají pomáhat Twilight, ne obdivovat okolí.

V pokoji s výhledem na říši se kamarádky setkávají s princeznou Cadence, jak je rozvalená na svém trůně. Její roh neustále září modrým světlem a ona sama je očividně unavená. Když ji osloví Twilight, na chvíli ožije a zopakuje si s ní jejich oblíbenou říkanku. Najednou se z venku ozve bouře a roh Cadence zabliká. Od Shining Armora se dozvídáme, že od té doby, co musela začít šířit lásku po celé říši, Cadence skoro nejedla a nespala. Cadence se snaží Shining Armora přesvědčit, že je v pořádku. Její manžel se však nenechá přesvědčit a oznámí kamarádkám, že udržovat kouzelný štít už Cadence moc dlouho nevydrží. Podle něj toho zatím moc nezjistili o Kříšťálových ponících (Rarity po zaslechnutí těchto slov ihned zbystří), protože se museli zabývat obranou říše. Twilight už se těší, jak půjde nějaké informace zjistit.

 

Hledání informací

Dále vidíme Twilight se Spikem, jak stojí u domu jedné místní obyvatelky. Je očividně posmutnělá a prý si nepamatuje nic od doby, kdy se moci ujal král Sombra. A ani nechce. Omluví se, že nemůže víc pomoci a vrátí se zpátky do domu. Rainbow Dash se mezitím vyptává dalšího obyvatele na to, jak ochránit říši. Poník odpoví podobně, jako předchozí obyvatelka. Rainbow Dash je naštvaná a odletí pryč. Fluttershy se taky nevede moc dobře, protože se stydí, někoho se zeptat. Pinkie Pie v černém obleku s brýlemi nočního vidění se slaňuje, aby si poslechla dva náhodné Křišťálové poníky, ale tím je vystraší. Rarity sní o tom, jak by vypadala krásně, kdyby byla Kříšťálovým poníkem. To akorát znervózňuje poníky, se kterými zrovna mluví.

Kamarádky se znovu setkají před hradem. „Fluttershy“ se potichu připlíží k Twilight, rozhlédne se, a pak ze sebe sundá svou „kůži“. Ve skutečnosti je to Pinkie Pie. Ta jen zasykne: „Odhalili mě. Opakuji, odhalili mě!“ Jen Applejack něco zjistila, konkrétně něco o nějaké knihovně. Když se poníci dostanou do knihovny, ohromné třípatrové budovy, Twilight si ihned všimne mnoha knih a zaraduje se. Jakmile se vzpamatuje, už se jde zeptat knihovnice, kde by mohly najít knihy o dějinách. Knihovnice si to však nepamatuje a ani si není jistá, jestli tam vůbec pracuje. Kamarádky se dají do hledání a Twilight nakonec najde to, co hledala – Dějiny Crystal Empire. Střih na Twilight (Spike drží knihu otevřenou), jak Cadence a Shining Armorovi čte část o Crystal Fair. Podle knihy byl trh zaveden první královnou a stal se nejoblíbenější tradicí Křišťálových poníků. Každoroční trh měl v říši obnovit duch lásky a jednoty, aby ji poníci mohli ochraňovat. Twilight se rozhodne trh spolu se svými kamarádkami znovu uspořádat.

 

Příprava trhu

V písni The Ballad of the Crystal Empire se kamarádky pokouší napodobit tradice Crystal Empire, aby „zachránily Křišťálové poníky a jejich dějiny“. Podle Twilightiny knihy měli tito poníci rádi turnaje, vymysleli si barevnou vlajku, dělali sladkosti z krystalových borůvek, měli zoo s malými ovcemi, hráli na „křišťálové křídlovky“, a pyšnili se svou vlastní hymnou. Koncem písničky už je postaveno mnoho stánků a stanů. Uprostřed tržiště stojí křišťálové srdce, jež Twilight vyrobila podle knihy. Když je vše připraveno, Twilight z hradního balkonu zahají trh.

Křišťáloví poníci se nadšeně hrnou na tržiště a postupně získávají své krásné křišťálové barvy. Poník, kterého se Twilight ptala na otázky, už si začíná vzpomínat na život před nástupem krále. Všichni Kříšťáloví poníci se na sebe podívají, najednou vykřiknou: „Křišťálové srdce!“ a začnou se spokojeně usmívat. Jejich staré barvy už se vrátily. Když jsou zvědaví, jestli je na trhu opravdu to kříšťálové srdce, Rainbow Dash je ujistí, že tomu tak je. „Co by bylo Crystal Faire bez kříšťálové srdce?“ Knihovnice to zaslechne a prohlásí, že srdce je poháněno září Kříšťálových poníků, čímž ochraňují Crystal Empire. Nakonec i jí se vrátí její staré barvy a už si vzpomene, že opravdu pracuje v knihovně. Rainbow Dash, ke které se právě připojila Applejack, se knihovnice ptá, co myslí tím poháněním. Knihovnice, která netuší, že se opravdové srdce ztratilo, jen prohodí, jak je ráda, že se srdce zas našlo. Přecijen, Sombra ho schoval tam, kde ho nikdo nemohl najít. Applejack a Rainbow Dash se na sebe zhrozeně podívají a uvědomí si pravý význam kříšťálového srdce. Rainbow okamžitě vzlétne, vezme nejbližší vlajku a honem letí k hradu, aby zakryla bezcenný výtvor. Twilight, která zrovna čte vedle něj, se Rainbow zeptá, co to má znamenat. Rainbow jí jen sdělí, že mají problém.

Rainbow Dash a Twilight se setkají s královským párem na balkóně. Twilight nevěděla, že kříšťálové srdce je relikvie, kniha o dějinách se o tom prý nezmínila. Rychle prolistuje knihou a zjistí, že poslední stránku někdo vytrhl. Twilight se zazlobí sama na sebe, že si toho nevšimla dřív. Cadence ji ujistí, že je to v pořádku, ale najednou zeslábne a začne nabírat vzduch. Kouzelný štít se vypaří a říší se začne šířit černý kouř. Míří do středu, tedy tam, kde jsou momentálně všichni poníci. Objeví se tvář krále Sombry a ten zlomyslně zavrčí.

Zdroj: http://mlp.wikia.com/wiki/The_Crystal_Empire_-_Part_1


Napsat komentář